TTMF545BT

Kompakt semiautomatisk kantlistmaskin för kantlistning av raka och formade arbetsstycken.