TTLTK2080R


Kraftig maskin med extra lång z-axel för bearbetning av stora arbetsstycken.

Maskinen kan förses med stort skydd över spindel och gantry som tillval. Den kan även förses med laserbommar för extra säkerhet. (Se fliken kringutrustning)