TTDW50CNC-4A-2S-Rörbock

Multifunktionell CNC rörbockningsmaskin

-Hanterar både 4-kantsämnen och runda ämnen.

-Borrar även hål