TTMS2040ATC


ATC maskin för stora jobb... 2000*4000 mm. Kan även fås i standard version i storlek 2000*6000 mm samt i specialversion 4000*6000 mm. 

Utrustad i den här versionen med en rak verktygsväxlare med 6 platser men kan fås med karusellväxlare med upp till 20 platser som tillval. 

Maskinen kan även utrustas med flera olika tillval:

  • Laserbommar på 3 sidor för extra skydd
  • Stort skydd som täcker både spindel och växlare
  • Mjukstart för vacuumpump. Möjliggör lägre ampere på säkring för främst mindre snickerier. 
  • Elektronisk kontroll av vacuumzoner
  • Borrlåda med 9 borrar i X och Y- led.
  • Sågaggregat för X och Y-led 
  • Maskinen kan förses med stort skydd över spindel och gantry som tillval. Den kan även förses med laserbommar för extra säkerhet. (Se fliken kringutrustning)